e Enjte, Ora 12:38
09.12.2021
weather icon

0 °

Të dhënat momentale

0 °

Temp.

%

Shi

0 m/s

Era

%

Retë

0 °

Ndjesi

%

Lagështi

0.0

UVI

0 °

Kondens.
Orët në vazhdim
Ditët e ardhshme
e Premte
Borë
0 °
Min
3 °
Max
100 %
Shi
3 m/s
Era
e Shtunë
Borë
-2 °
Min
4 °
Max
100 %
Shi
4 m/s
Era
e Djelë
Borë
-2 °
Min
4 °
Max
100 %
Shi
4 m/s
Era