e Enjte, Ora 13:00
09.12.2021
weather icon

0 °

Të dhënat momentale

0 °

Temp.

%

Shi

0 m/s

Era

%

Retë

0 °

Ndjesi

%

Lagështi

0.0

UVI

0 °

Kondens.
Orët në vazhdim
Ditët e ardhshme
e Premte
Shi i lehtë
14 °
Min
17 °
Max
84 %
Shi
7 m/s
Era
e Shtunë
Shi i lehtë
14 °
Min
17 °
Max
66 %
Shi
5 m/s
Era
e Djelë
Shi i lehtë
16 °
Min
18 °
Max
73 %
Shi
9 m/s
Era