e Enjte, Ora 13:58
09.12.2021
weather icon

0 °

Të dhënat momentale

0 °

Temp.

%

Shi

0 m/s

Era

%

Retë

0 °

Ndjesi

%

Lagështi

0.0

UVI

0 °

Kondens.
Orët në vazhdim
Ditët e ardhshme
e Premte
Borë e lehtë
-4 °
Min
1 °
Max
72 %
Shi
3 m/s
Era
e Shtunë
Borë e lehtë
-5 °
Min
1 °
Max
98 %
Shi
4 m/s
Era
e Djelë
Shi dhe borë
-6 °
Min
2 °
Max
100 %
Shi
5 m/s
Era