e Hënë, Ora 07:36
28.11.2022
weather icon

3 °

Të mbuluar me re

Të dhënat momentale

3 °

Temp.

0 %

Shi

2 m/s

Era

98 %

Retë

1 °

Ndjesi

92 %

Lagështi

0.2

UVI

1 °

Kondens.
Orët në vazhdim
07:00
3 °
Të mbuluar me re
Të mbuluar me re
Shi: 0 %
Era: 2 m/s
08:00
3 °
Të mbuluar me re
Të mbuluar me re
Shi: 0 %
Era: 2 m/s
09:00
4 °
Të mbuluar me re
Të mbuluar me re
Shi: 0 %
Era: 2 m/s
10:00
4 °
Të mbuluar me re
Të mbuluar me re
Shi: 0 %
Era: 2 m/s
11:00
5 °
Të mbuluar me re
Të mbuluar me re
Shi: 0 %
Era: 2 m/s
12:00
5 °
Të mbuluar me re
Të mbuluar me re
Shi: 0 %
Era: 2 m/s
Ditët e ardhshme
e Martë
Të mbuluar me re
2 °
Min
6 °
Max
0 %
Shi
3 m/s
Era
e Mërkurë
Shi i lehtë
3 °
Min
6 °
Max
56 %
Shi
3 m/s
Era
e Enjte
Shi i lehtë
5 °
Min
6 °
Max
90 %
Shi
2 m/s
Era
e Premte
Të mbuluar me re
6 °
Min
8 °
Max
17 %
Shi
1 m/s
Era
e Shtunë
Të mbuluar me re
5 °
Min
10 °
Max
0 %
Shi
1 m/s
Era
e Djelë
Shi i lehtë
6 °
Min
10 °
Max
41 %
Shi
1 m/s
Era
e Hënë
Të mbuluar me re
7 °
Min
12 °
Max
10 %
Shi
1 m/s
Era