e Enjte, Ora 13:37
09.12.2021
weather icon

0 °

Të dhënat momentale

0 °

Temp.

%

Shi

0 m/s

Era

%

Retë

0 °

Ndjesi

%

Lagështi

0.0

UVI

0 °

Kondens.
Orët në vazhdim
Ditët e ardhshme
e Premte
I kthjellët
10 °
Min
24 °
Max
0 %
Shi
8 m/s
Era
e Shtunë
I vrenjtur
9 °
Min
24 °
Max
0 %
Shi
5 m/s
Era
e Djelë
I kthjellët
9 °
Min
24 °
Max
0 %
Shi
4 m/s
Era