e Enjte, Ora 14:06
09.12.2021
weather icon

0 °

Të dhënat momentale

0 °

Temp.

%

Shi

0 m/s

Era

%

Retë

0 °

Ndjesi

%

Lagështi

0.0

UVI

0 °

Kondens.
Orët në vazhdim
Ditët e ardhshme
e Premte
Borë e lehtë
1 °
Min
4 °
Max
80 %
Shi
3 m/s
Era
e Shtunë
Borë e lehtë
0 °
Min
3 °
Max
75 %
Shi
3 m/s
Era
e Djelë
Shi dhe borë
0 °
Min
4 °
Max
45 %
Shi
3 m/s
Era