e Enjte, Ora 13:09
09.12.2021
weather icon

0 °

Të dhënat momentale

0 °

Temp.

%

Shi

0 m/s

Era

%

Retë

0 °

Ndjesi

%

Lagështi

0.0

UVI

0 °

Kondens.
Orët në vazhdim
Ditët e ardhshme
e Premte
Shi mesatar
3 °
Min
5 °
Max
100 %
Shi
2 m/s
Era
e Shtunë
Shi i lehtë
2 °
Min
6 °
Max
100 %
Shi
3 m/s
Era
e Djelë
Shi dhe borë
0 °
Min
2 °
Max
100 %
Shi
5 m/s
Era