e Enjte, Ora 13:51
09.12.2021
weather icon

0 °

Të dhënat momentale

0 °

Temp.

%

Shi

0 m/s

Era

%

Retë

0 °

Ndjesi

%

Lagështi

0.0

UVI

0 °

Kondens.
Orët në vazhdim
Ditët e ardhshme
e Premte
Shi i lehtë
3 °
Min
3 °
Max
46 %
Shi
3 m/s
Era
e Shtunë
Shi i lehtë
1 °
Min
5 °
Max
27 %
Shi
5 m/s
Era
e Djelë
Shi i lehtë
5 °
Min
9 °
Max
72 %
Shi
7 m/s
Era