e Enjte, Ora 13:35
09.12.2021
weather icon

0 °

Të dhënat momentale

0 °

Temp.

%

Shi

0 m/s

Era

%

Retë

0 °

Ndjesi

%

Lagështi

0.0

UVI

0 °

Kondens.
Orët në vazhdim
Ditët e ardhshme
e Premte
Shi i lehtë
12 °
Min
16 °
Max
89 %
Shi
15 m/s
Era
e Shtunë
Shi i lehtë
13 °
Min
16 °
Max
88 %
Shi
13 m/s
Era
e Djelë
Shi mesatar
12 °
Min
16 °
Max
100 %
Shi
10 m/s
Era