e Hënë, Ora 08:06
28.11.2022
weather icon

3 °

Të mbuluar me re

Të dhënat momentale

3 °

Temp.

0 %

Shi

1 m/s

Era

96 %

Retë

2 °

Ndjesi

79 %

Lagështi

0.4

UVI

-1 °

Kondens.
Orët në vazhdim
08:00
3 °
Të mbuluar me re
Të mbuluar me re
Shi: 0 %
Era: 1 m/s
09:00
3 °
Të mbuluar me re
Të mbuluar me re
Shi: 0 %
Era: 1 m/s
10:00
3 °
Të mbuluar me re
Të mbuluar me re
Shi: 0 %
Era: 1 m/s
11:00
3 °
Të mbuluar me re
Të mbuluar me re
Shi: 0 %
Era: 1 m/s
12:00
4 °
Të mbuluar me re
Të mbuluar me re
Shi: 0 %
Era: 1 m/s
13:00
4 °
Të mbuluar me re
Të mbuluar me re
Shi: 0 %
Era: 2 m/s
Ditët e ardhshme
e Martë
Të mbuluar me re
1 °
Min
6 °
Max
0 %
Shi
3 m/s
Era
e Mërkurë
Shi dhe borë
3 °
Min
5 °
Max
34 %
Shi
2 m/s
Era
e Enjte
Shi i lehtë
4 °
Min
5 °
Max
100 %
Shi
2 m/s
Era
e Premte
Të mbuluar me re
5 °
Min
8 °
Max
0 %
Shi
1 m/s
Era
e Shtunë
Të mbuluar me re
4 °
Min
9 °
Max
0 %
Shi
1 m/s
Era
e Djelë
Shi i lehtë
5 °
Min
10 °
Max
21 %
Shi
2 m/s
Era
e Hënë
Të mbuluar me re
5 °
Min
11 °
Max
0 %
Shi
2 m/s
Era