e Enjte, Ora 14:00
09.12.2021
weather icon

0 °

Të dhënat momentale

0 °

Temp.

%

Shi

0 m/s

Era

%

Retë

0 °

Ndjesi

%

Lagështi

0.0

UVI

0 °

Kondens.
Orët në vazhdim
Ditët e ardhshme
e Premte
Borë e lehtë
-1 °
Min
1 °
Max
32 %
Shi
2 m/s
Era
e Shtunë
Borë e lehtë
-1 °
Min
1 °
Max
20 %
Shi
4 m/s
Era
e Djelë
Borë e lehtë
1 °
Min
2 °
Max
25 %
Shi
4 m/s
Era