e Enjte, Ora 13:28
09.12.2021
weather icon

0 °

Të dhënat momentale

0 °

Temp.

%

Shi

0 m/s

Era

%

Retë

0 °

Ndjesi

%

Lagështi

0.0

UVI

0 °

Kondens.
Orët në vazhdim
Ditët e ardhshme
e Premte
Shi i lehtë
9 °
Min
14 °
Max
88 %
Shi
10 m/s
Era
e Shtunë
Shi i lehtë
7 °
Min
10 °
Max
100 %
Shi
2 m/s
Era
e Djelë
Shi i lehtë
4 °
Min
12 °
Max
100 %
Shi
8 m/s
Era