e Enjte, Ora 14:05
09.12.2021
weather icon

0 °

Të dhënat momentale

0 °

Temp.

%

Shi

0 m/s

Era

%

Retë

0 °

Ndjesi

%

Lagështi

0.0

UVI

0 °

Kondens.
Orët në vazhdim
Ditët e ardhshme
e Premte
Shi i lehtë
3 °
Min
4 °
Max
86 %
Shi
4 m/s
Era
e Shtunë
Shi i lehtë
3 °
Min
9 °
Max
86 %
Shi
5 m/s
Era
e Djelë
Re të shpërndara
7 °
Min
11 °
Max
0 %
Shi
5 m/s
Era