e Enjte, Ora 14:16
09.12.2021
weather icon

0 °

Të dhënat momentale

0 °

Temp.

%

Shi

0 m/s

Era

%

Retë

0 °

Ndjesi

%

Lagështi

0.0

UVI

0 °

Kondens.
Orët në vazhdim
Ditët e ardhshme
e Premte
Të mbuluar me re
-3 °
Min
1 °
Max
2 %
Shi
1 m/s
Era
e Shtunë
Re të shpërndara
-1 °
Min
4 °
Max
2 %
Shi
2 m/s
Era
e Djelë
I kthjellët
-1 °
Min
3 °
Max
0 %
Shi
1 m/s
Era