e Mërkurë, Ora 21:16
01.12.2021
weather icon

0 °

Të dhënat momentale

0 °

Temp.

%

Shi

0 m/s

Era

%

Retë

0 °

Ndjesi

%

Lagështi

0.0

UVI

0 °

Kondens.
Orët në vazhdim
Ditët e ardhshme
e Enjte
I kthjellët
1 °
Min
8 °
Max
0 %
Shi
2 m/s
Era
e Premte
Shi mesatar
4 °
Min
8 °
Max
95 %
Shi
2 m/s
Era
e Shtunë
Shi dhe borë
0 °
Min
7 °
Max
100 %
Shi
4 m/s
Era
e Djelë
I kthjellët
-2 °
Min
4 °
Max
3 %
Shi
2 m/s
Era