e Hënë, Ora 08:17
28.11.2022
weather icon

4 °

Të mbuluar me re

Të dhënat momentale

4 °

Temp.

0 %

Shi

3 m/s

Era

92 %

Retë

1 °

Ndjesi

90 %

Lagështi

0.5

UVI

2 °

Kondens.
Orët në vazhdim
08:00
4 °
Të mbuluar me re
Të mbuluar me re
Shi: 0 %
Era: 3 m/s
09:00
4 °
Të mbuluar me re
Të mbuluar me re
Shi: 0 %
Era: 3 m/s
10:00
4 °
Të mbuluar me re
Të mbuluar me re
Shi: 0 %
Era: 3 m/s
11:00
4 °
Të mbuluar me re
Të mbuluar me re
Shi: 0 %
Era: 3 m/s
12:00
5 °
Të mbuluar me re
Të mbuluar me re
Shi: 0 %
Era: 3 m/s
13:00
5 °
Të mbuluar me re
Të mbuluar me re
Shi: 0 %
Era: 3 m/s
Ditët e ardhshme
e Martë
Të mbuluar me re
2 °
Min
6 °
Max
0 %
Shi
3 m/s
Era
e Mërkurë
Shi i lehtë
4 °
Min
7 °
Max
84 %
Shi
3 m/s
Era
e Enjte
Shi i lehtë
6 °
Min
7 °
Max
92 %
Shi
2 m/s
Era
e Premte
Shi i lehtë
7 °
Min
10 °
Max
39 %
Shi
2 m/s
Era
e Shtunë
Të mbuluar me re
7 °
Min
12 °
Max
0 %
Shi
2 m/s
Era
e Djelë
Shi mesatar
8 °
Min
11 °
Max
41 %
Shi
2 m/s
Era
e Hënë
Shi i lehtë
10 °
Min
14 °
Max
33 %
Shi
2 m/s
Era