e Enjte, Ora 12:42
09.12.2021
weather icon

0 °

Të dhënat momentale

0 °

Temp.

%

Shi

0 m/s

Era

%

Retë

0 °

Ndjesi

%

Lagështi

0.0

UVI

0 °

Kondens.
Orët në vazhdim
Ditët e ardhshme
e Premte
Shi mesatar
5 °
Min
7 °
Max
100 %
Shi
3 m/s
Era
e Shtunë
Shi mesatar
4 °
Min
8 °
Max
100 %
Shi
5 m/s
Era
e Djelë
Shi i lehtë
6 °
Min
9 °
Max
100 %
Shi
4 m/s
Era