KUJDES/ Sistemi i frenimit automatik nuk ka efekt nëse jeni me shpejtësi të lartë

Në testet në kryqëzimet T, përplasjet ndodhën pothuajse 100% të rasteve, pavarësisht atij sistemi asistence.

Shumica e automjeteve të reja të shitura në Evropë janë të pajisura me frenim automatik emergjent (AEB) si standard. Dhe ndërsa teknologjia që përdor radarin, kamerat ose “LiDar” për të dalluar situata të rrezikshme në rrugë ka dëshmuar vlerën e saj në reduktimin e forcës së goditjes së pasme të automjetit me shpejtësi më të ulëta, problemet lindin me shpejtësi të lartë, përplasjet ballore në kryqëzimet T.

AAA testoi sistemet në katër automjete (Ford, Honda, Chevrolet dhe Toyota) me shpejtësi më të larta për të përcaktuar nëse ato mund të parandalonin përplasjet nga pjesa e pasme, dhe gjithashtu kreu teste për të përcaktuar nëse sistemet AEB mund të parandalonin përplasjen në kryqëzimet T.

Auto-Club testoi sistemet në dy skenarë në kryqëzimet T: me automjete që udhëtojnë legalisht nëpër kryqëzim që ndeshen me një automjet që po i pret rrugën dhe kur një automjet që kthehet majtas hyn në rrugën e një automjeti tjetër.

Këto janë përndryshe llojet më vdekjeprurëse të aksidenteve në Shtetet e Bashkuara, që përbëjnë 39.2 për qind të totalit të vdekjeve në aksidentet me dy pasagjerë.

Rezultatet janë modeste. Me një shpejtësi prej 46 km/h, “AEB” parandaloi një përplasje nga ana e pasme në 17 nga 20 provë, ose 85%. Me shpejtësinë 62 km/h, “AEB” parandaloi një përplasje nga ana e pasme në vetëm 6 nga 20 prova, ose 30 për qind.

Në testet e kryqëzimit T, përplasjet ndodhën në 100% të rasteve. AEB nuk arriti të paralajmërojë drejtuesit e mjeteve, të zvogëlojë shpejtësinë ose të shmangë përplasjen.

Si rezultat i testeve, AAA rekomandon që prodhuesit e automjeteve të përqendrohen në projektimin e sistemeve që do të menaxhonin më mirë përplasjet në të cilat lëndimet ose vdekjet kanë më shumë gjasa të ndodhin.

Drejtuesit duhet të jenë të vetëdijshëm edhe për kufizimet e automjeteve të tyre, pra të dinë se pavarësisht të gjitha sistemeve të sigurisë, duhet të jenë maksimalisht të fokusuar në trafik dhe të reagojnë në kohë.