43

DEPUTETË

454,319

Vota
Numëruar: 97.99 %
Pjesëmarrja: 45.17%

74

DEPUTETË

761,932

Vota
Lëvizja Socialiste për Integrim
Qarku
Vota
%
Deputetet
Qarku i Beratit
19,661
23.60 %
2
Qarku i Dibrës
12,267
17.05 %
1
Qarku i Durrësit
21,528
14.89 %
2
Qarku i Elbasanit
23,430
14.40 %
2
Qarku i Fierit
21,380
11.73 %
2
Qarku i Gjirokastrës
12,411
23.22 %
1
Qarku i Korcës
19,465
15.00 %
1
Qarku i Kukësit
2,938
7.00 %
0
Qarku i Lezhës
11,210
15.32 %
1
Qarku i Shkodrës
12,737
11.58 %
1
Qarku i Tiranës
55,735
13.45 %
5
Qarku i Vlorës
12,199
11.22 %
1
Totali
224,961
19