43

DEPUTETË

454,319

Vota
Numëruar: 97.99 %
Pjesëmarrja: 45.17%

74

DEPUTETË

761,932

Vota
AAK
Qarku
Vota
%
Deputetet
Qarku i Beratit
6
0.01 %
0
Qarku i Dibrës
12
0.02 %
0
Qarku i Durrësit
17
0.01 %
0
Qarku i Elbasanit
49
0.03 %
0
Qarku i Fierit
35
0.02 %
0
Qarku i Korcës
6
0.00 %
0
Qarku i Kukësit
1
0.00 %
0
Qarku i Lezhës
12
0.02 %
0
Qarku i Shkodrës
6
0.01 %
0
Qarku i Tiranës
159
0.04 %
0
Qarku i Vlorës
44
0.04 %
0
Totali
351
0