43

DEPUTETË

454,319

Vota
Numëruar: 97.99 %
Pjesëmarrja: 45.17%

74

DEPUTETË

761,932

Vota
Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet
Qarku
Vota
%
Deputetet
Qarku i Beratit
635
0.76 %
0
Qarku i Dibrës
12,605
17.52 %
1
Qarku i Durrësit
4,305
2.98 %
0
Qarku i Elbasanit
29,262
17.99 %
2
Qarku i Fierit
6,348
3.48 %
0
Qarku i Gjirokastrës
168
0.31 %
0
Qarku i Korcës
2,002
1.54 %
0
Qarku i Kukësit
13
0.03 %
0
Qarku i Lezhës
2,125
2.90 %
0
Qarku i Shkodrës
2,172
1.97 %
0
Qarku i Tiranës
12,347
2.98 %
0
Qarku i Vlorës
3,609
3.32 %
0
Totali
75,591
3