LSI: “Rama të shpallë gjendjen e jashtëzakonshme”

Nënkryetari i LSI-së, Petrit Vasili në një deklaratë për mediat në lidhje me situatën e koronavirusit në Shqipëri i ka kërkuar Ramës të shpallë gjendjen e jashtëzakonshme dhe plotësimin e disa kërkesave.

Kërkesat:

1.Heqja e taksave lokale për të gjitha bizneset e familjet duke filluar nga muaji mars dhe për gjatë gjithë kohëzgjatjes së kufizimeve për shkak të karantinës.

2.Garantimi i Pagesës me vlerë 80% për të gjithë personat, që janë në punë, por nuk mund të punojnë dhe për pasojë nuk paguhen për arsye të mbylljes së aktivitetit të sipërmarrjes ku ata punojnë për shkak të karantinës, përfshirë edhe të gjithë ushtruesit e profesioneve të lira.

Pagesat të kryhen në numrat e llogarisë së të punësuarve.

3.Te rimbursohen nga shteti sigurimet shoqërore dhe shëndetësore të kategorive të punonjësve të trajtuar me 80% të pagës, për të gjithë periudhën në të cilën këta punonjës do të jenë pa punë për shkak të karantinimit dhe kohës që do t’i duhet biznesit për të rikthyer aktivitetin e biznesit të tyre në punë.

4.Subvencionim për të gjithë fermerët prodhimet e të cilëve nuk mund të shiten për arsye të bllokimit të transportit apo të pamundesisë së sigurimit të imputeve bujqësore dhe për pasojë mos realizimit të prodhimit bujqësor.

AZHBR duhet të bëjë një disbursim me procedura të përshpejtuara për çdo fermer.

5.Subvencionim të të gjithë pagesave, të palikujdura studentëve si detyrime për vitin shkollor 2019 – 2020.

6.Shtyrje e pagesave të TVSH si dhe tatimeve të bizneseve për një periudheë më të vonë, në vleresim të kohezgjatjes së karantinës, por jo më parë se muaji qershor.

7.Për të gjithë ata qytetarë që janë të rregjistruar në asistencë si dhe për pensionistët, shteti të marrë përsipër rimbursimin e faturave të energjisë dhe të ujit.


Shtuar 18.03.2020 14:59