Sa para duhen për të krijuar vaksinën që vret koronavirusin

Organizata Botërore e Shëndetit (OBSH) ka lëshuar hartën e saj për COVID-19 duke nxjerrë në pah boshllëqet në njohuri rreth virusit dhe duke përcaktuar përparësitë për kërkime. Tani organizata u bën thirrje grupeve në të gjithë botën që të përdorin dokumentin, të hartuar nga 400 ekspertë për të koordinuar përpjekjet e tyre me qëllim krijimin e një vaksine.

Koalicioni për Inovacionet e Përgatitjes Epidemike (CEPI) është duke punuar në bashkëpunim me OBSH për zhvillimin e vaksinave. Nga 2 miliard dollarë që po kërkon të çojë përpara tre vaksina në dorëzim për miratim rregullator, CEPI tha se i duhen 375 milion dollarë deri në fund të marsit për prodhimin e materialit klinik të provave.

Ndërkohë, deri në fund të qershorit, CEPI do të ketë nevojë për 400 milionë dollarë të tjera për të kryer gjykimet e fazës së dytë dhe të tretë, ku do jenë të paktën dy kandidatë dhe të përgatisë terrenin për një numër provash të tjera në lokacione të ndryshme; të kujdeset për prodhimin e më shumë materialeve klinike të provës dhe për investime të mëtejshme në përshkallëzimin e prodhimit të vaksinës për gjashtë kandidatë.

Qëllimi është që të mblidhen edhe 400 milionë dollarë të tjerë deri në fund të shtatorit për provat e fazës 2-3 të katër kandidatëve shtesë në një numër vendesh globalisht dhe të ndërtojnë kapacitete prodhuese në shkallë të gjerë.

Pas kësaj, 500 milion deri në 750 milionë dollarë janë të nevojshme në vitin 2021 për të mbështetur më tej aftësinë globale të prodhimit për deri në tre persona në një numër vendesh, përfundimin e provave klinike, dhe kërkesat rregullatore dhe të cilësisë për të paktën tre vaksina.

Për të siguruar disponueshmërinë e fondeve dhe në funksion të shumë paqartësive që rrethojnë COVID-19, CEPI ka një mekanizëm përmes të cilit fondet mund të kthehen tek donatorët nëse nuk përdoren për përgjigje, ose nëse fotografia epidemiologjike ndryshon dhe zhvillimi i vaksinave konsiderohet i pajustifikuar.


Shtuar 12.03.2020 22:46