Rama emëron zv.ministren e re të Arsimit

Drejtorja e Rinisë në bashkinë e Tiranës, Aspasjana Kongo është emëruar zëvendësministre e Arsimit, Sportit dhe Rinisë.

Vendimi është marrë nga kryeministri Edi Rama.

Vendimi

V E N D O S I:

Znj. Aspasjana Kongo emërohet zëvendësministër i Arsimit, Sportit dhe Rinisë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E M I N I S T R I

EDI RAMA


Shtuar 24.06.2020 15:55