Çfarë përfitoni nëse falni

Ne gjithë jetën bartin barrën e atyre që na kanë lënduar
Dhe pas çdo personi të gabueshëm kjo barrë bëhet gjithnjë e më e madhe, aq e madhe sa që na pengon të jetojmë.

Mirëpo, ka edhe të tillë që nuk dinë të falin madje edhe atë tillë të cilët nuk e meritojnë, sepse e dinë që:

Kjo ndihmon të vazhdoni tutje

Mosfalja – do të thotë të mos i harrosh lëndimet, urrejtjen dhe pakënaqësinë. Kjo do të thotë që të mbash brenda vetes dhembjen. Ne vazhdimisht e sjellim në kokën tonë skenarin e atyre ngjarjeve, të cilat na kanë lënduar. Sërish dhe sërish, në vend që të përqendrohemi në perspektivat më të këndshme.

Falja, para së gjithash, ju nevojitet juve

Aty është esenca. Mendojmë që falja u takon personave të tjerë. Që ta heqin barrën nga vetja. Mirëpo, në të vërtetë, falja është e rëndësishme për ju personalisht. Nëse nuk falni nuk do të mundë të vazhdoni tutje.

Ju falni për t’u çliruar dhe për të mos jetuar në të kaluarën.

Falja patjetër duhet të jetë për të gjithë

Jo vetëm për ata të cilët kanë kërkuar falje. Në të kundërtën, ku qëndron kuptimi i faljes? Njerëzit me karakter të fortë ua falin madje edhe atyre, të cilët nuk e meritojnë një gjë të tillë.

Nëse nuk ndodh falja, zemërimi juaj i ndrydhur do të shprehet në njerëz të tjerë përreth jush dhe do të bëhet traumë dhe kompleks juaji, por edhe mosbesim në njerëz.

Të falësh do të thotë të çlirohesh

Vetëm pasi të falësh, ju do të pajtoheni me të kaluarën, që ajo të mos pengojë të ardhmen tuaj. Kur të çliroheni nga e kaluara dhe dhembja, ju do t’u lironi vend emocioneve dhe ndjenjave të reja.

Të falësh nuk do të thotë që duhet patjetër të jeni miq me ata të cilët ju kanë shkaktuar dhembje. Thjesht, ju e kuptoni që ata kanë lënë gjurmë dhe tani do të jetoni me atë vragë. Nuk do të prisni më nga njeriu, i cili ju ka thyer zemrën, të kthehet dhe çdo gjë të bëhet “ashtu siç ka qenë”. Do të filloni t’i shëroni vragat, pavarësisht nga ajo se a do të mbeten vragat. Vazhdoni të jetoni me vragat tuaja.

Të falësh nuk është triumf i padrejtësisë

Fjala është për krijimin e drejtësisë personale, karmës dhe fatit personal. Esenca qëndron aty që sërish të ngriheni në këmbët tuaja dhe të vendosni të mos jeni të palumtur për shkak të së kaluarës.

Të falësh është kuptimi i asaj që vragat tuaja nuk do të përcaktojnë të ardhmen tuaj. Të falësh nuk do të thotë që jeni dorëzuar. Ajo do të thotë që jeni të gatshëm të mblidhni forcën dhe të vazhdoni tutje.


Shtuar 31.01.2019 22:08