Rreth kësaj detyre po vazhdon debati: Pothuajse askush nuk di ta zgjidhë pa kalkulator, a mundeni ju?

Thonë që është detyrë shumë e vështirë, a do t’ia arrini ju ta zgjidhni?

Për shkak të kësaj enigme stuhia në rrjetet sociale nuk po qetësohet, pra është e nevojshme që me aplikimin e drejtë të rregullave matematikore të arrini deri te zgjidhja.

Provoni ta zgjidhni detyrën, por të mos e përdorni kalkulatorin.

Polemika lidhur me përgjigjen e saktë të kësaj detyre gjoja po vazhdon që nga vitet pesëdhjetë të shekullit të kaluar dhe arsye kryesore theksohet fakti që “rregullat” me kalimin e viteve kanë ndryshuar.

Nëse i ndjekim rregullat të cilat i kemi mësuar në shkollë, zgjidhja është numri 16.

Zgjidhja hap pas hapi:

9 – (9: 9) + 9 – (9: 9) =?
9 – (1) + 9 – (1) =?
(9 – 1) + 9 – 1 =?
(8 + 9) – 1 =?
17 – 1 = 16


Shtuar 6.06.2021 14:43