Miratohet shembja e ndërtesave në Durrës të dëmtuara nga tërmeti i 26 nëntorit

Këshillit Bashkiak i Durrësitka miratua shembjen e dy pallateve dhe disa ndërtesave individuale në Manëz që janë dëmtuar rëndë nga tërmeti i 26 nëntorit.

Sipas ekspertizës së thelluar të Institutit të Ndërtimit, banesa janë shpallur të pariparueshme dhe duhen prishur.

VENDIMI

-Miratohet vijimi i proçedurave të prishjes së detyruar të pallatit nr. 14, zk nr. 8514, me nr. pasurie 1/362, bulevardi “Dyrrah”, Durrës, pallatit ndodhur në zk nr. 8513, me nr. pasurie 5/979/nd, rruga “Dalip Peza”, lagja nr. 17, si dhe 86 ndërtesave individuale, pronë private, të ndodhura në njësinë administrative Manëz, në zbatim të ekspertizave të thelluara të hartuara nga Instituti i Ndërtimit, Tiranë.(


Shtuar 14.05.2020 13:43