Milionat e siguruesve shkalafisin “bonus malus-in”, si e bastarduan ligjin e sigurimeve

Ministria e Financave dhe Ekonomisë duket se i ka dhënë fund në mënyrën më të keqe telenovelës së miratimit të një ligji të ri për sigurimet e detyrueshme motorike

Pas më shumë se vjetësh dhe disa draftesh të hartuara nga Autoritetit i Mbikëqyrjes Financiare, më në fund projektligji është hedhur për konsultim publik, duke paraprirë procedurat për miratimin e tij.

Megjithatë, shumica e propozimeve me rëndësi të AMF-së nuk janë reflektuar në ligj, çka reflekton, me sa duket, ndikimin e fortë të kompanive të sigurimit.

Kompanitë e sigurimit arritën ta shkalafisin komplet ligjin në fjalë duke i hequr thelbin e tij, i cili lidhej me detyrimin për të shlyer në kohë rekord dëmet ndaj të siguruarve si edhe aplikimin e parimit “bonus malus”.

Varianti që propozon qeveria ka eliminuar një nga risitë më të rëndësishme që propozonte AMF-ja në këtë projektligj, aplikimin e detyrueshëm të sistemit bonus-malus.

Aplikimi i këtij sistemi parashikohet si një mundësi në ligjin e ri, por nuk do të jetë i detyrueshëm dhe mund të përdoret vetëm nëse shoqëria e sigurimit e sheh të arsyeshme. Më herët “bonus malusi” ishte i detyrueshëm, madje AMF filloi të mbajë

AMF tentoi ta vinte në zbatim sistemin bonus-malus përmes akteve nënligjore, por në momentin e zbatimit kompanitë e sigurimeve u tërhoqën dhe refuzuan ta zbatonin marrëveshjen e arritur një vit më parë.

Gjithashtu, limitet e përgjegjësive që mbulohen janë shumë më të ulëta se ato që kishte propozuar AMF-ja.

Nëse AMF-ja propozonte që shuma minimale e përgjegjësisë për çdo person të dëmtuar në aksident të ishte 50 milionë lekë, Ministria e Financave në projektligjin e saj e ka ulur këtë shumë në 22 milionë lekë.

Gjithashtu, për dëmet e shkaktuara nga një ngjarje sigurimi kufiri minimal i përgjegjësisë për çdo mjet do të jetë 55 milionë lekë, nga 135 milionë lekë që kishte propozuar AMF-ja.

Në rastin e autobusëve dhe kamionëve, kufiri i dëmit do të jetë 150 milionë lekë, nga 270 milionë lekë që kishte propozuar AMF-ja.

Siguruesit kishin kundërshtuar ashpër limitet e propozuara nga AMF-ja, me argumentin se limite kaq të larta mund të përballoheshin vetëm duke shtrenjtuar në masë të madhe primet e sigurimit.

Projektligji gjithashtu propozon një tavan për komisionet e ndërmjetësimit të agjentëve në 12% të primit të shkruar bruto. Komisionet e ndërmjetësimit aktualisht arrijnë nivele shumë më të lartë, ndonjëherë edhe më shumë se 20%.

Komisionet e agjentëve janë një nga mekanizmat kryesorë me të cilin kompanitë e sigurimeve konkurrojnë me njëra-tjetrën në shitjen e TPL-ve.


Shtuar 26.06.2020 13:16