Situata me COVID-19, Filipçe në takim me mjekët e rinj

Ministri i Shëndetësisë, Venko Filipçe majti sot një takim me mjekët e rinj, nga të cilët 51, nga ata që kanë marrë licencë për të punuar në korrik të këtij viti, do të angazhohen në departamentet infektive dhe klinikat për trajtimin e pacientëve me Kovid-19. Mjekët e rinj do të punësohen me një kontratë pune me 30.000 denarë në muaj praktikë të paguar.

“Shumica e mjekëve të rinj, gjegjësisht 51, nga ata që morën licencë për të punuar në korrik të këtij viti, kanë aplikuar tashmë për punësim në departamentet infektive dhe klinikat për trajtimin e pacientëve me Kovid-19 dhe në të njëjtën kohë tashmë është siguruar një buxhet për angazhimin e tyre në institucionet e kujdesit shëndetësor. Puna gjashtëmujore kryhet në institucionet shëndetësore publike, siç janë qendrat shëndetësore dhe spitalet e përgjithshme me aktivitet të zgjatur, të cilat gjithashtu kryejnë veprimtari të kujdesit shëndetësor parësor, në aktivitetet e urgjencës dhe trajtimit në shtëpi, kujdesit shëndetësor parandalues ​​për fëmijët parashkollorë dhe shkollor dhe patronazh polivalent”, tha Filipçe.

Në takim, siç u njoftua nga Ministria e Shëndetësisë, u theksua se mjekët e rinj tashmë e shohin të ardhmen e tyre në shëndetin publik në vendin tonë dhe marrin pjesë aktivisht në krijimin e politikave shëndetësore.

“Me këto vendime ne inkurajojmë të rinjtë të marrin përgjegjësi vetë. Synojmë të përmirësojmë sistemin së bashku me të gjitha sfidat, me të cilat përballemi për momentin, ndërsa paralelisht vazhdojmë me punësimet. Aktivitete të tjera janë duke u zhvilluar për të përmirësuar kujdesin ndaj pacientit, për të ndjekur risitë mjekësore dhe përvojat praktike. Konsiderohet mundësia e vendosjes së testit me njohuri teorike, praktikë dhe vlerësim të personit, i cili aktualisht nuk është i disponueshëm në vendin tonë, dhe është i domosdoshëm. E gjithë kjo do të kontribuojë në përmirësimin e mëtejshëm të statusit dhe kushteve të punës së mjekëve të rinj”, tha Filipçe.

Me ndryshimi ligjor në ligjin për kujdesin shëndetësor, të miratuar në janar të vitit të kaluar, për herë të parë u mundësua që çdo mjek i ri, pas marrjes së licencës, të hyjë menjëherë në sistemin e kujdesit shëndetësor parësor për të punuar me pacientë brenda gjashtë muajve me kompensim mujor prej 30 000 denarëve.


Shtuar 10.09.2020 11:21