Tre sjellje të miqve që parashikojnë “thikën pas shpine”

Miqtë që zhduken kur keni probleme

Janë ata persona që janë gjithnjë gati për të na shoqëruar nëpër festa, në shëtitje apo udhëtime, por zhduken sapo na shfaqet një problem ose një moment vështirësie.

Miqtë që gjykojnë gabimet tona

Një mik i vërtetë nuk gjykon gabimet tona, na ofron mbështetje dhe këshilla shërben si shpatull për ne. Miqtë fals shijojnë dështimet tona dhe janë gati për të gjykuar gjithmonë.

Miqtë që fshehin zili pas mirësisë

“Ty të del çdo gjë mirë”, “ti nuk je pa fat si unë, “ ti ke fat gjithnjë” janë frazat tipike të një njeriu që ju ka zili.


Shtuar 3.10.2020 12:11