E dini çfarë mund të ndodhte nëse shpërthen hëna? Zbulojeni

Nëse hëna do të shpërbëhej në atome, rezultati do të qe jashtëzakonisht i ndryshëm me rastin kur do të ndahej në copa të mëdha, të cilat do të fluturonin në çdo drejtim. Kjo ngjarje do të kishte pasoja serioze për planetin sa i përket gravitetit, gjatësisë mesatare së një dite, dhe dallgëve, ndërsa ngjarja e fundit do të shënonte fundin e të gjithë jetës në Tokë.

Nëse shpërthimi i Hënës do të shkaktonte vetëm shpërbërjen e saj, pa copa të mëdha që mund të godisnin Tokën, efektet në planetin tonë do të ishin tërësisht të natyrës gravitacionale. Problemi më i keq do të qe mungesa e tërheqjes gravitacionale të Tokës, duke e lejuar planetin të rrotullohet më shpejt, duke bërë që dita të jetë më e shkurtër.

Me vetëm ndikimin gravitacional të Diellit, dobësimi i baticës do të ngadalësohet. Dallimi ndërmjet dallgëve të larta dhe të ulëta do të reduktohet, çka do të thotë së tërheqja e baticës, e cila ngadalëson tokën do të zvogëlohet, duke rezultuar në një ditë me 6-8 orë. Një problem tjetër do të ishte ndryshimi i qendrës së gravitetit në qendër të planetit, duke shkaktuar një luhatje të orbitës së Tokës rreth diellit.

Klima e Tokës ndikohet nga animi prej 23.5 gradësh në raport me aksin e Tokës. Pa praninë stabilizuese të Hënës, do të ketë ndryshime dramatike klimatike. Nga ana tjetër, një shpërthim

i dhunshëm i Hënës që do të krijonte copa të mëdha, dhe ato pashmangshmërisht do të shkaktonin zhdukjen totale të gjithë jetës në Tokë. Kur mbeturinat do të godisnin sipërfaqen e Tokës, planeti do të goditej shumë më fort nga sa ne mund të parashikojmë, dhe do të zhdukte të gjitha civilizimet.


Shtuar 10.02.2020 10:41