Akuzohet për vrasjen e gruas dhe vajzës, psikiatri tregon ekspertizën ndaj autorit të krimit

Të martën, në Gjykatën Themelore në Gjakovë, është dëgjuar eksperti i psikiatrisë forenzike, Arsim Gashi, në rigjykimin ndaj të akuzuarit për vrasjen e gruas dhe vajzës së tij, Pjetër Ndrecaj.

pjeter-

Eksperti Gashi tha se i akuzuari Pjetër Ndrecaj nuk vuan nga ndonjë çrregullim mendor të përkohshëm apo të përhershëm, raporton BetimipërDrejtësi.

“Si ekip vlerësues pas analizimit të të gjitha të dhënave kemi konstatuar se i ekzaminuari Pjetër Ndrecaj nuk vuan nga ndonjë çrregullim mendor i përkohshëm apo i përhershëm, nuk vuan nga prapambetja mendore, si dhe nuk janë gjetur elemente psiko patologjike të cilat kanë mundur të ndikojnë në zvogëlimin e aftësisë për t’i kontrolluar veprimet e tij. Si rrjedhojë në momentin e kryerjes së veprës penale i ekzaminuar ka qenë i vetëdijshëm për rëndësinë e veprimeve të veta.”, deklaroi eksperti Gashi.

Eksperti Gashi, duke iu përgjigjur pyetjeve të mbrojtësit të akuzuarit, avokatit Ndrecë Dodaj, se çfarë zgjidhje marrin në rastet kur i ekzaminuari përgjigjet ndryshe në pyetje të njëjta të ekspertëve të ndryshëm, tha se të dhënat analizohen.

“Gjatë procesit të vlerësimit i ekzaminuari intervistohet disa herë, disa ditë, intervistohet prej të gjithë ekspertëve vlerësues dhe prej secilit veç e veç, dhe të dhënat të cilat i marrim ndryshojnë në kuptimin prej personit në person të njëtit person e që mund të merren që janë të dhëna që nuk janë të natyrës së rëndësishme pasi që kemi të bëjmë me të dhëna të historisë së kaluar dhe dita e ditës është normale që të ndryshojnë. Këto ndryshime analizohen në detaje.” , deklaroi eksperti Gashi.

Në fillim të seancës palët janë deklaruar edhe në lidhje me një letër që pretendohet se është lënë nga e ndjera V.N, e cila nuk u lexua në sallë të gjykimit, pasi që sipas gjykatësi Gëzim Pozhegu, e njëjta nuk është për publikun.

Lidhur me atë letër, prokurori Ali Uka tha se e njëjta nuk ka të bëjë fare me këtë rast penal dhe një shkresë e tillë nuk duhet të jetë pjesë e shkresave të lëndës.

Ndërsa avokati Ndrecë Dodaj, duke u deklaruar lidhur me atë letër, tha se sipas të mbrojturit të tij kjo letër nuk është shkruar nga e ndjera por motra e saj, duke shtuar se nuk e ka ditur se pafytyrësia e njerëzve shkon deri në këtë nivel.

Seanca pritet të vazhdojë me 2 shtator, me dhënien e mbrojtës nga ana e të akuzuarit Ndrecaj.

Ndryshe, Gjykata Themelore në Gjakovë, më 2 nëntor 2018, për vrasje të rëndë dhe armëmbajtje pa leje, e kishte dënuar Ndrecajn me 24 vjet burgim efektiv.

Ndaj këtij vendimi, kishin bërë ankesë të gjitha palët, përderisa Prokurori i Shtetit dhe pala e dëmtuar kishin kërkuar burgim të përjetshëm, mbrojtja kishte kërkuar një dënim më të butë.

Por, më 1 mars 2019, Gjykata e Apelit, kishte njoftuar se kishte ndryshuar vendimin e Gjykatës Themelore në Gjakovë dhe Ndrecajn e kishte dënuar me burgim të përjetshëm.

Në komunikatën e Gjykatës së Apelit thuhej se veprimet e të akuzuarit Ndrecaj janë ri cilësuar si “vrasje e rëndë” nga neni 179, paragrafi 1, nën-paragrafi 1.11., i Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK), dhe ndaj tij është shqiptuar dënimi me burg të përjetshëm.

Sipas Apelit, gjykata e shkalles së parë, nuk i ka vlerësuar në mënyrë të drejtë rrethanat rënduese, e ato posaçërisht rënduese dhe se këto rrethana mbizotërojnë shumëfish më tepër se ato lehtësuese.

Mirëpo, më pas Gjykata Supreme e Kosovës e ka kthyer rastin në rigjykim, duke prishur kështu vendimet e Gjykatës Themelore në Gjakovë dhe asaj të Apelit.

Kolegji i Gjykatës Supreme, kishte gjetur se aktgjykimi i shkallës së parë është i përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe se gjykata e shkallës së dytë, në pranimin e këtyre defekteve, në procedurën e pranimit të fajësisë, ka qenë e detyruar që aktgjykimin ta shqyrtojë dhe ta anulojë atë, e jo të kalojë mbi këtë shkelje, e cila është e pranishme dhe që kushtëzon cilësimin juridik, ngase mund të bëhet fjalë për vrasje të rëndë nga neni 179 par.1 nënp.1.11.të KPK-ës, vetëm nëse dy e më shumë vrasje janë kryer me dashje.

Sipas aktakuzës, i akuzuari më 7 gusht 2018, në Gjakovë, në shtëpinë e familjes së viktimës, me dashje ka privuar nga jeta bashkëshorten e tij V.N, dhe vajzën e tij K.N.

Në aktakuzë thuhet se i akuzuari ka shkuar në shtëpinë e vëllezërve të viktimës i armatosur, ku ka qëlluar më pushkën automatike në drejtim të shtëpisë, si dhe ka qëlluar me armë ish-bashkëshorten dhe vajzën e tij, të njëjtat nga plagët e marra kanë ndërruar jetë.

Prokuroria Themelore Gjakovë ka ngritur aktakuzë ndaj Pjetër Ndrecajt, për shkak të veprës penale “vrasje e rëndë” nga 179 paragrafi 1 nënparagrafi 1.1, 1.3 dhe 1.11 të KPRK-së, dhe për veprën penale “mbajtja në pronësi kontroll ose posedim të pa autorizuar të armëve” nga neni 374 paragrafi 1 të KPRK-së.


Shtuar 1.09.2020 15:20