Testi i gjakut që zbulon Alzajmerin katër vjet para simptomave

Një test gjaku që diagnostikon Alzajmerin të paktën katër vjet para se të fillojnë simptomat mund të jetë shumë shpejt i disponueshëm. Teknika bazohet në kimikate në plazmë që tregojnë praninë e “beta-amiloidit” dhe “tau”.

Këto janë proteina mashtruese në tru që shkatërrojnë neuronet, duke shkaktuar konfuzion shkatërrues dhe humbje të kujtesës.

Përparimi i raportuar në “Nature Aging” ofron shpresë për të dhënë ilaçe ose për të kryer ndryshime në stilin e jetës.

Profesori Masud Husain, një neurolog në Universitetin e Oksfordit, tha: “Për herë të parë, ne kemi një test gjaku që mund të parashikojë mirë rrezikun e zhvillimit të mëvonshëm të Alzheimerit tek njerëzit që kanë simptoma të lehta njohëse. Ne kemi nevojë për vërtetim të mëtejshëm, por në kontekstin e gjetjeve të tjera të fundit ky mund të jetë një hap transformues për diagnostikimin e hershëm.”

Një nga arsyet që provat e ilaçeve kanë dështuar deri më sot është se ato jepen shumë vonë, pasi sëmundja të ketë përparuar tashmë.