Po përpiqeni të ndryshoni? Fillimisht mësoni cila është pesha ideale për gjatësinë tuaj

Kjo tabelë do t’ju ndihmojë ta zbuloni se cilën peshë duhet ta keni sipas gjatësisë tuaj.
Si ta përdorni tabelën e më poshtme?

Në kolonën ku shënohet gjatësia në centimetra gjeni gjatësinë tuaj, dhe paralel me gjatësinë tuaj, në varësi nëse jeni mashkull apo femër, shiheni peshën tuaj ideale.

Për shembull, nëse jeni femër 162cm- pesha juaj normale duhet të jetë nga 51 deri më 69 kilogram.

Kolona e parë e tregon gjatësinë dhe peshën ideale për meshkuj, ndërsa kolona e dytë tregon peshën ideale për femra.