15 Maji, Dita Ndërkombëtare e Familjes

Dita Ndërkombëtare e Familjeve është një ditë e veçantë më 15 maj çdo vit. Është një kohë kur ne e kuptojmë rëndësinë e familjeve në jetën dhe shoqërinë tonë. Kjo ditë tregon sesi familjet tradicionale dhe jotradicionale formojnë shtyllën kurrizore të komuniteteve anembanë globit. Ka të bëjë me të kuptuarit dhe adresimin e sfidave ekonomike, sociale dhe demografike me të cilat përballen familjet sot.

Çdo vit, një temë unike fokusohet në aspekte të ndryshme të jetës familjare dhe çështjet që hasin. Ato variojnë nga varfëria dhe të pastrehët tek ndikimi i migrimit dhe rëndësia e barazisë gjinore brenda njësive familjare.

Në thelb, Dita Ndërkombëtare e Familjeve është një kujtesë e rolit kritik të familjeve në formësimin e shoqërive dhe mbështetjen e individëve gjatë gjithë jetës së tyre. Është një thirrje për veprim për të siguruar që familjet në mbarë botën të kenë mbështetjen që u nevojitet për të lulëzuar.

Dita Ndërkombëtare e Familjeve, e festuar më 15 maj, është një festë globale që fokusohet në rëndësinë e familjeve.

Kombet e Bashkuara vendosën këtë ditë për të theksuar rolin kritik që luajnë familjet në shoqërinë tonë dhe për të rritur ndërgjegjësimin për çështjet ekonomike, sociale dhe demografike me të cilat përballen.

Udhëtimi drejt njohjes së kësaj dite filloi në vitet 1980, kur Kombet e Bashkuara filluan të fokusohen në strukturën në zhvillim të familjeve dhe sfidat që ato hasin. Në vitin 1989, Asambleja e Përgjithshme e OKB-së e shpalli atë vit si Viti Ndërkombëtar i Familjes, duke çuar në vendosjen e Ditës Ndërkombëtare të Familjeve në 1993.

Kjo ditë u vendos për të inkurajuar komunitetin ndërkombëtar që të kuptojë më mirë rolin kryesor të familjes si njësi bazë e shoqërisë dhe të adresojë sfidat me të cilat përballen familjet në mbarë botën.

Çdo vit, një temë specifike hedh dritë mbi aspekte të veçanta të jetës familjare dhe sfidat e tyre. Këto tema kanë variuar nga varfëria dhe të pastrehët tek ndikimi i migrimit, barazia gjinore dhe përfshirja e të gjitha llojeve të familjeve, si ato tradicionale ashtu edhe ato jotradicionale.

Qëllimi është të kremtohet diversiteti i familjeve dhe të përforcohet ideja se nuk ka asnjë model të vetëm për atë se çfarë duhet të jetë një familje.

Në thelb, Dita Ndërkombëtare e Familjeve na kujton sistemin e paçmuar të mbështetjes që ofrojnë familjet. Është një ditë për të festuar dashurinë, lidhjen dhe mbështetjen që ndajmë brenda familjeve tona.

Përkthyer nga Days of the Year


Shtuar 15.05.2024 13:16