Vlera më e lartë që prej 2021, çfarë po ndodh me llogaritë bankare, ja sa u shtuan depozitat në muajin qershor

Depozitat bankare në Euro gjatë muajit qershor shënuan rritjen më të lartë qysh prej gushtit të vitit të kaluar.

Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, vlera e depozitave bankare në monedhën Europiane në mesin e këtij viti shënoi një rekord të ri historik, në vlerën e 5.7 miliardë Eurove. Totali i depozitave në këtë monedhë u shtua me 101 milionë Euro në një muaj, rritja mujore më e lartë qysh prej gushtit të kaluar.

Rritja e depozitave në Euro ishte e shpërndarë mes individëve dhe bizneseve, ndërkohë që u përqendrua kryesisht në llogari dhe depozita pa afat, tendencë kjo e përvijuar qartë në vitet e fundit, për shkak të normave të ulëta të interesit. Rritja vjetore e depozitave në Euro ka arritur në 18.6%, nivel ky ndjeshëm më i lartë se rritja mesatare e depozitave bankare.

Shifrat dëshmojnë për prurje dhe ofertë të lartë të Euros në ekonominë shqiptare. Kjo ofertë po reflektohet edhe në kursin e këmbimit të Euros ndaj Lekut, që po qëndron në nivelet më të ulëta historike dhe gjatë muajve të fundit ka thyer rekord pas rekordi në rënie. Sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, Euro këmbehej të enjten me 116.62 Lekë, nivel 4.2% më i ulët krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Ndër faktorët e dukshëm dhe të matshëm, rritja e prurjes së Euros reflekton në radhë të parë shifrat rekord të turizmit hyrës në Shqipëri. Sipas INSTAT, në gjashtë muajt e parë të këtij viti Shqipërinë e vizituan 2.55 milionë shtetas të huaj, në rritje me 51% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Është e arsyeshme të besohet se rritja e vizitave të shtetasve të huaj në nivelet më të larta historike po ndikon edhe në shtimin e prurjeve të Euros në ekonominë shqiptare. Ndër të tjera, rritja e lartë e depozitave në Euro gjatë qershorit dëshmon edhe faktin se rritja sezonale e ofertës po bëhet më e shpërndarë në kohë dhe është më pak e përqendruar vetëm në periudhën korrik-gusht. Megjithatë, pritshmëritë janë që për dy muajt e pikut të sezonit veror rritja e depozitave në Euro të jetë edhe më e lartë.

Monedha europiane vazhdon të dominojë strukturën e depozitave bankare, megjithë përpjekjet e Bankës së Shqipërisë për ta reduktuar peshën e saj, nëpërmjet disa masave rregullatore në vitin 2018. Por, prania e Euros në ekonominë shqiptare duket se ka rrënjë të thella dhe përpjekjet për ta “luftuar” vetëm brenda sektorit financiar nuk po japin shumë sukses.

Depozitat në Euro madje vazhdojnë të rriten, pavarësisht zhvlerësimit kundrejt monedhës vendase. Duke qenë se shpenzimet e konsumit në ekonominë shqiptare kryhen kryesisht në Lekë, zhvlerësimi i Euros e ndikon negativisht vlerën e kursimeve në këtë valutë. Por, me sa duket, individët dhe bizneset nuk i japin shumë rëndësi këtij faktori dhe monedha europiane perceptohet si më e besueshme, pavarësisht zhvlerësimit ndaj Lekut. Një ndikim të madh në këtë zgjedhje mund të ketë edhe euroizimi i lartë i ekonomisë së brendshme dhe fakti që asetet në vlerë të madhe, duke filluar nga pronat, përgjithësisht kuotohen dhe tregtohen në Euro.