Sa orë gjumë duhet të flemë? Këshillat sipas grupmoshave

Fjetja aq orë sa duhet, është themelore për të pasur një shëndet të mirë. Por sa kohë duhet të flemë të gjithë ne saktësisht? Për të pasur një ide më të qartë, është “National Sleep Foundation”, një organizatë jo-fitimprurëse në SHBA e cila është përgjegjëse për promovimin u gjumit për një jetesë të shëndetshme.

Kjo organizatë ka nxjerrë një udhëzues sipas të cilit propozohet sasia e duhur e pushimit për çdo grupmoshë.

Ja këshillat:

Bebet 0-3 muaj

Rekomandohet 14 deri në 17 orë gjumë;

Nga 4 deri në 11 muaj

Rekomandohet 12 deri 15 orë gjumë;

1-2 vjeç

Rekomandohet 11 deri në 14 orë gjumë;

3-5 vjeç

Rekomandohet 10 deri në 3 orë gjumë;

6-13 vjeç

Rekomandohet 9-11 orë gjumë;

14-17 vjeç

Rekomandohet 8-10 orë gjumë;

18-25 vjeç

Rekomandohet 7-9 orë gjumë;

26-64 vjet

Rekomandohet 7-9 orë gjumë;

Mbi 65 vjeç

Rekomandohet 7-8 orë gjumë;