Pabarazia ekonomike: Gratë me paga më të ulëta dhe me ngarkesë më të madhe pune në shtëpi

Edhe pse kanë kaluar më shumë se shtatë dekada që kur parimi i pagës së barabartë u përfshi në konventën ndërkombëtare të Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO), kërkesa për “pagë të barabartë për punë të barabartë” mbetet e rëndësishme.

Realiteti i pabarazisë ekonomike është i qartë: gratë zakonisht kanë paga më të ulëta, integrim të kufizuar ose të pabarabartë në tregun e punës dhe janë të nënpërfaqësuara në pozitat e përgjegjësisë, ndërsa në të njëjtën kohë kanë një ngarkesë më të madhe pune në shtëpi.

Me rastin e ditës së sotme ndërkombëtare të gruas dhe sipas gjetjeve të Raportit Evropian të Pagesave të Konsumatorëve të Intrum – i cili përfshin rezultatet e një sondazhi të vitit 2022 me 24,000 konsumatorë në të gjithë Evropën – hendeku gjinor në çështjet e barazisë ekonomike mbetet i lartë. Gratë tregojnë vetëbesim më të ulët në krahasim me burrat për sa i përket njohurive të tyre për njohuritë financiare.

Në përmbledhje sipas Raportit Intrum:

• Gratë arrijnë të kursejnë më pak para, në baza mujore, sesa burrat. Konkretisht, pothuajse një e treta e grave (32% krahasuar me 24% e meshkujve) kanë kursime më pak se një muaj për të mbuluar një shpenzim të papritur.

• Tregues është fakti se gratë, meqenëse e perceptojnë se pabarazia ekonomike është një çështje serioze për pavarësinë dhe mirëqenien e tyre, thonë me 67% krahasuar me 60% të meshkujve se tashmë kanë planifikuar ose po planifikojnë të përmirësojnë mënyrën se si menaxhojnë financat e tyre.

• Duke parë pabarazinë financiare në terma afatgjatë, pothuajse dy të tretat e të anketuarve femra (66%) shqetësohen se nuk do të jenë në gjendje të kenë një pension të rehatshëm krahasuar me 57% të të anketuarve meshkuj.

Gratë kanë më pak gjasa se burrat që të kërkojnë rritje page

Megjithatë, pavarësisht shqetësimeve më të mëdha për të ardhmen e tyre financiare, gratë kanë më pak gjasa të kërkojnë një rritje të konsiderueshme të pagave. Në mënyrë indikative, vetëm 26% e grave në krahasim me 35% e burrave synojnë të kërkojnë një rritje page vitin e ardhshëm.

Sipas rezultateve të Raportit Intrum, meshkujt janë përgjithësisht më të sigurt për njohuritë e tyre financiare.

Megjithëse të dyja gjinitë thonë në mënyrë të barabartë se kanë njohuritë për të menaxhuar financat e tyre personale (duke përjashtuar investimet në bursë dhe planifikimin e daljes në pension), 30% e meshkujve krahasuar me 22% e femrave besojnë se mund të përballojnë çështje komplekse financiare.

Hendeku gjinor është përmirësuar pak gjatë dekadës së fundit në Evropë. Të dhënat tregojnë se rruga drejt barazisë ekonomike midis grave dhe burrave mbetet e gjatë dhe e vështirë. Edukimi financiar, pavarësisht gjinisë, është padyshim një faktor shumë i rëndësishëm që do të ndihmojë në kapërcimin e hendekut ekonomik mes gjinive. /albeu.com


Shtuar 8.03.2023 10:50