Në 67 komuna votat janë numëruar plotësisht, në Shkup dhe komunat e Shkupit vazhdon ende numërimi

Sipas internet-aplikacionit të KSHZ -së, në të cilin tregohen rezultatet e votimit në zgjedhjet e djeshme lokale, numërimi ka përfunduar në 67 komuna në vend. 100 përqind e të dhënave janë përpunuar në Gradsko, Dojran, Llozovë, Rosoman, Qendër Zhupë, Bogdanc, Plasnicë dhe Çeshinovë-Obleshevë, Haraçinë, Berovë, Manastir, ndërsa në Shkup dhe komunat e Shkupit mbeten akoma vota të panumëruara.

Sipas të dhënave paraprake të Komisionit Shtetëror Zgjedhor, deri më tani në rrethin e parë janë zgjedhur kryetarët e 29 komunave, si vijon:

Kiro Nackov nga VMRO-DPMNE për kryetar në Gradsko me 55.66% të votave;
Ango Angov nga LSDM për kryetar të Dojranit me 53.21% të votave;
Arian Ibrahim nga DPTM për kryetar të Qendër Zhupës me 71.16% të votave.
Zvonko Pekevski nga LSDM në Berovë me 51.25% të votave.
Blazhe Shapov nga LSDM në Bogdanc me 50.70% të votave.
Risto Mançev nga VMRO-DPMNE për Bosilovën me 58.33% të votave.
Pero Kostadinov nga LSDM për Vallandovën me 57.73% të votave
Marko Kolev nga VMRO-DPMNE në Veles me 51.63% të votave
Mile Petkov nga VMRO-DPMNE në Vinicë me 54.74% të votave
Goran Trajkovski nga LSDM në Dellçevë me 51.14% të votave
Borço Kocev nga VMRO-DPMNE në Zërnovc me 54.54% të votave
Aleksandar Georgievski nga VMRO-DPMNE – Ilinden me 53.40% të votave
Dimitar Kostadinovski nga VMRO-DPMNE Jegunovc me 50.40% të votave
Mitko Jançev nga VMRO-DPMNE Kavadar me 72.35 vota
Viktor Paunov nga VMRO-DPMNE Karbinc me 59.40% të votave
Sasko Mitovski nga LSDM – Kriva Pallankë me 54.75% të votave
Nikolçe Miskoski nga LSDM – Krivogashtani me 50.83%
Tome Hristoski nga LSDM – Krushevë me 52.70%
Erkan Arifi nga BDI – Likovë me 72.59%
Draganço Sabotkovski nga VMRO-DPMNE në Mogila me 57.28%
Goran Stojanov nga VMRO-DPMNE në Negotinë me 51.94%
Stevce Stevanovski nga VMRO-DPMNE në Novac me 51.29%
Borçe Mitevski nga VMRO-DPMNE për Petrovec me 63.84%
Alija Jaoski nga BDI për Plasnicën me 76.65%
Borçe Jovçeski nga VMRO-DPMNE në Prilepin me 54.56%
Stefçe Trpkovski nga VMRO-DPMNE në Sopishtë me 65.03%
Dejan Vlladev nga VMRO-DPMNE në Shën Nikollë me 51.97%
Kostadin Kostadinov nga LSDM në Strumicë me 53.71% të votave
Blerim Bexheti nga BDI në Saraj me 65.97%
Pas numërimit të të gjithë votave, sipas të dhënave të sistemit të KShZ-së, rreth të dytë me siguri do të ketë në:

Lozovë
Butel
Rosoman
Manastir
Bogovinjë
Haraçinë
Bërvenicë
Vasilevë
Vevçan
Vrapçisht
Gjevgjeli
Dibër
Debarcë
Demir Kapi
Demir Hisar
Dolnen
Zhlinë
Zelenikovë
Kërçovë
Konçe
Koçan
Kratovë
Mavrovë Rostushë
Makedonska Kamenicë
Makedonski Brod
Ohër
Novo Sellë
Pehçevë
Probistip
Radovish
Rankovc
Resenjë
Studeniçan
Nagoriçan i Vjetës
Strugë
Tearcë
Çashkë
Çeshinovë-Obleshevë
Çucer Sandevë
Rezultatet ndryshojnë vazhdimisht pasi KShZ i përditëson ato me votat e përpunuara.