KPA vendos rikthimin në detyrë të prokurores Antoneta Sevdari

KPA ka vendosur që prokurorja Antoneta Sevdari të rikthehet në detyrë.

Ky është rasti i parë që një subject i shkarkuar rikthehet në detyrë.

Vendimi vjen pasi Gjykata e Strasburgut udhëzoi që vendimi për Sevdarin të rivlerësohet.

Kërkesa e Sevdarit për rishikim në Kolegj erdhi pasi Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, GJEDNJ gjeti shkelje të nenit 8 të Konventës në rastin e shkarkimit të saj nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit.

Gjykata vuri në dukje se vendimi i shkarkimit ishte “disproporcional”.


Shtuar 10.05.2024 13:42