Deklarimi i të ardhurave, Qeveria shtyn afatin e dorëzimit

Qeveria ka shtyrë me dy muaj afatin për dorëzimin e deklaratës vjetore individuale të të ardhurave për të gjithë individët me të ardhura mbi 2 milionë lekë.

Përmes një akti normativ, Këshilli i Ministrave ka miratuar vendimin për përcaktimin e 30 qershorit si afatin e fundit për dorëzimin e saj pranë administratës tatimore. Po në këtë datë, do të kryhet edhe pagesa e detyrimit nëse individët  kanë një të tillë.

Në shtesën që i bëhet ligjit “ Për tatimin mbi të ardhurat”, ekzekutivi ka vendosur edhe faljen e gjobave për rastet ku plotësimi i deklaratës ka pasaktësi apo kur tatimpaguesit japin informacione të gabuara e të rreme.

Por, falja e gjobave specifikohet në vendimin e qeverisë do të bëhet vetëm me kusht që dorëzimi i deklaratës tatimore vjetore dhe pagesa e detyrimit të kryhen deri në datën 30 qershor 2021.

Afati fillestar për dorëzimin e deklaratës vjetore të ardhurave për këto individë ishte 30 prilli.  Një vit më parë këtë deklaratë pranë tatimeve e kanë dorëzuar rreth 12 mijë tatimpagues në të gjithë vendin.

Shtuar 6.05.2021 08:05