Përdhunuan në grup e vranë studenten, 24-vjeçari grek dhe shqiptari dënohen me burgim të përjetshëm

Greqi- Një 26-vjeçar dhe bashkëpunëtori i tij 24-vjeçar me origjinë shqiptare u dënuan me burgim të përjetshëm për vrasjen dhe përdhunimin e Eleni Topaloudi.

26-vjeçari Roditis dhe i bashkëakuzuari me origjinë shqiptare u dënuan njëzëri me burgim të përjetshëm për krimet e vrasjes me dashje dhe përdhunimi në grup i studentes. Gjykata e Apelit nuk njohu asnjë lehtësim për ta.

Gjatë seancës, prokurorja Eleni Kovtaktsi propozoi që të absorbohen arsyet e ankimit të paraqitura nga 26-vjeçari Roditis dhe i bashkëpandehuri i tij 24-vjeçar, duke theksuar se dënimi i Gjykatës së Apelit ka një specifikë dhe arsyetimi i detajuar siç kërkohet nga Kushtetuta dhe ligji.

Dy të dënuarit argumentuan ndër të tjera se gjatë gjykimit të tyre në Gjykatën e Apelit është cenuar prezumimi i pafajësisë së tyre, pasi nuk kanë pasur një gjykim të drejtë, por edhe për shkak të publicitetit të madh që kishte marrë çështja.

Ata gjithashtu argumentuan se provat serioze nuk u morën parasysh nga gjykata dhe së fundi faktorët lehtësues nuk u njohën.

Më tej, prokuroja tha se “gjyqtarët nuk ndikohen nga publikimet, ata vendosin sipas Kushtetutës dhe ligjeve”.

Nga ana e tyre, avokatët e familjes Topaloudis janë dakord me propozimin e prokurorit, duke theksuar se vendimi përkatës ka arsyetimin specifik dhe të detajuar që kërkon ligji dhe Kushtetuta.

Në fakt, siç deklaroi një nga avokatët mbrojtës në mbështetje të akuzës, Alexis Kougias, gjatë gjykimit të dy të dënuarve në Gjykatën e Apelit, janë respektuar të gjitha dispozitat për një proces të drejtë dhe ka pasur respektim absolut për prezumimin e pafajësisë së të akuzuarve.

Përkundrazi, avokatët e dy të dënuarve kanë mbështetur në detaje arsyet e ankimit të përfshira në kërkesën e tyre dhe kanë kërkuar prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit.

Brenda periudhës së ardhshme pritet vendimi i Departamentit të 6-të Penal të Gjykatës së Lartë.


Shtuar 19.09.2023 11:16