Lirohet nga detyra drejtori i Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, zbuloni kush emërohet

Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, Edison Konomi, është liruar nga detyra me vendi të Këshillit të Ministrave.

Në vend të tij është emëruar Arta Dollani, e cila ka qenë Drejtoresha e Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore (IKTK).

“Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 1, të nenit 61, të ligjit nr.10431, datë 9.6.2011, “Për mbrojtjen e mjedisit”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Turizmit dhe Mjedisit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Edison Konomi, drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, lirohet nga kjo detyrë.

Znj. Arta Dollani emërohet drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Mjedisit.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë”, thuhet në njoftim./albeu.com