ILD: Nga 3,700 ankesa për gjyqtarë e prokurorë, kemi shqrtuar vetëm 1,000

Inspektorati i Lartë i Drejtësisë deklaron se deri ditën e sotme ka shqyrtuar një mijë ankesa të ardhura nga institucionet. Por në total, janë 3700 ankesa për gjyqtarë e prokurorë që janë dorëzuar.

“Sot u shqyrtua ankesa e njëmijtë në Zyrën e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. Ky është një moment i rëndësishëm efektiviteti e transparence, për një institucion krejt të ri, i ngritur vetëm 16 muaj më parë, e që ka mbi 3700 kërkesa të depozituara për gjyqtarë e prokurorë, pjesa më e madhe, e përcjelle nga institucione, që i kanë akumuluar ndër vite, si Këshilli i Lartë i Drejtësisë, Këshilli i Lartë Gjyqësor, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, Prokurori i Përgjithshëm dhe Ministria e Drejtësisë.

Shqyrtimi i ankesave bëhet sipas një metodologjie pune të miratuar nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë (Urdhër nr.65, datë 28.09.2020 dhe Urdhër nr. 98, datë 12.11.2020), që lidhet me mënyrën e rivlerësimit, kategorizimin dhe nivelin e përparësisë në trajtim. Dhënia e një përgjigje në kohë sa më të shpejtë qytetarëve për ankesat e tyre, pavarësisht kohës apo institucionit ku e kanë paraqitur, mbetet prioritare për zyrën e ILD-së.

Zyra e ILD-së ka krijuar lehtësi për procesin e ankimimit, i cili mund të kryhet në tri mënyra. Ankesa mund të paraqitet elektronikisht, duke plotësuar e dërguar me e-mail formularin e ankesës, që gjendet në faqen zyrtare të ILD; përmes postës ose duke u paraqitur personalisht pranë Zyrës së ILD, për të plotësuar e dorëzuar formularin. Procesi i dorëzimit të ankesave pranë ILD bëhet cdo ditë të javës, nga e hëna deri të premten, nga ora 09:00-14:00. Cdo ankues, nëse ka nevojë, asistohet nga punonjësit e Sektorit të Ankesave.

Në funksion të angazhimit të institucionit për të bërë transparencën e veprimtarisë së tij, në faqen zyrtare të ILD pasqyrohen dhe përditësohen cdo të hënë, shifrat e ankesave të mbërritura pranë ILD, ato të trajtuara, ankesat në proces trajtimi e në proces verifikimi pas shqyrtimit fillestar, si dhe numri i vendimeve të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë për fillim hetimi disiplinor dhe numri i kërkesave për procedim disiplinor ndaj gjyqtarëve e prokurorëve.

Inspektori i Lartë i Drejtësisë nxit qytetarët, institucionet, median e organizatat e shoqërisë civile, që të vijojnë të kontribuojnë në denoncimin e fakteve apo shkeljeve që mund të kryhen nga ana e magjistratëve” deklaron ILD. /albeu.com

Shtuar 18.06.2021 14:26

Tags: ,