Si të kontrollojmë funksionin e mëlçisë?

Testet e funksionit të mëlçisë janë teste gjaku që përdoren për të ndihmuar në diagnostikimin dhe monitorimin e sëmundjes ose dëmtimit të mëlçisë.
Pse kryhen?
• Për të kontrolluar për infeksionet e mëlçisë, siç është hepatiti
• Për të monitoruar ecurinë e një sëmundjeje, të tillë si hepatiti viral ose alkoolik, dhe funksionimin e trajtimit
• Mat ashpërsinë e një sëmundjeje, veçanërisht cirrozën
• Monitoron efektet anësore të mundshme të medikamenteve
Testet e funksionit të mëlçisë kontrollojnë nivelet e enzimave dhe proteinave në gjakun tuaj. Disa teste të zakonshme të funksionit të mëlçisë përfshijnë:
• Alanine transaminaza (ALT). Kjo enzimë gjendet në mëlçi dhe ndihmon në konvertimin e proteinave në energji për qelizat e mëlçisë. Kur mëlçia dëmtohet, ALT lëshohet në qarkullimin e gjakut dhe nivelet rriten.
• Transaminaza Aspartate (AST). Rritja e nivelit të AST mund të tregojë dëmtim të mëlçisë, sëmundje ose dëmtim të muskujve.
• Fosfataza alkaline (ALP). ALP është një enzimë që gjendet në mëlçi dhe kocka dhe është e rëndësishme për prishjen e proteinave. Nivelet më të larta se normale të ALP mund të tregojnë dëmtim ose sëmundje të mëlçisë ose sëmundje të caktuara të kockave.
• Albumina dhe proteina totale. Nivelet më të ulëta të albuminës dhe proteinave totale mund të tregojnë dëmtim ose sëmundje të mëlçisë.
• Bilirubin. Nivelet e larta të bilirubinës (verdhëza) mund të tregojnë dëmtim ose sëmundje të mëlçisë ose lloje të caktuara të anemisë.
• Gama-glutamyltransferase (GGT). Nivelet më të larta se normale mund të tregojnë dëmtim të mëlçisë ose kanaleve biliare.
• L-laktat dehidrogjenaza (LD). Nivelet e ngritura mund të tregojnë dëmtim të mëlçisë, por mund të rriten edhe nga çrregullime të tjera.
• Koha e protrombinës (PT). PT është koha që i duhet gjakut për t’u mpiksur. Rritja e PT mund të tregojë dëmtim të mëlçisë.


Shtuar 25.12.2021 13:57