Qeveria mori vendim për uljen e rreziqeve për rritjen e çmimit të energjisë

Qeveria në seancën e sotme të 130-të miratoi ndryshime dhe plotësime të Dekretit për kriteret dhe kushtet për shpalljen e gjendjes së krizës në raste të katastrofave të motit dhe natyrore, avarive dhe çrregullimin e tregjeve të energjisë elektrike, mënyrën e furnizimit me energji elektrike në gjendje krize, masat që ndërmerren, si dhe të drejtat dhe detyrimet të bartësve të licencave për kryerjen e veprimtarive elektro-energjetike.

Siç thuhet në komunikatën e qeverisë, me ndryshimet e propozuara, në kushte të gjendjes së krizës mundësohet që EVN Home të mos blejë energji elektrike nga prodhuesit e preferuar të cilët shfrytëzojnë burime të ripërtëritshme të energjisë me çka do të ulnin shpenzimet për blerje të energjisë elektrike të EVN home, pasi energjia elektrike në vend të prodhuesve të preferuar do të sigurohet nëpërmjet ShA EMV-së Shkup me çmime më të ulëta me çka do të ulen edhe faktorët të cilët do të ndikonin në lartësinë e çmimit të rrymës te konsumatorët final.

Në mënyrë shtesë, duke i pasur parasysh çmimet e larta të energjisë elektrike në tregun e hapur të energjisë elektrike, sasia e energjisë elektrike nga prodhuesit e preferuar do të shpërndahet te të gjithë furnizuesit tjerë dhe tregtarët, qëndron më tej në kumtesën qeveritare.

Me këtë, siç sipas qeverisë, do të rritet pjesa e energjisë elektrike nga prodhuesit e preferuar në portofolin e përgjithshëm të furnizuesve dhe tregtarëve, kurse ata do të kenë dobi financiare pasi që çmimi mesatar i energjisë elektrike nga prodhuesit e preferuar gjatë periudhës që vijon është dukshëm me e ulët nga çmimi i energjisë elektrike në tregun e hapur.


Shtuar 28.12.2021 20:13