Priten emra të rinj! DASH çon në Kongres emrin e Sali Berishës për korrupsion, nuk shpëton “dhëndri” Malltezi (FOTO LAJM)

Ambasadorja e SHBA në Tiranë, Yuri Kim, ka bërë publike listën e Departamentit Amerikan të Shtetit për personat të cilët kanë kryer korruspion të rëndësishëm ose ndryshe korrupsion të nivelit të lartë.

Ndërsa vihet re se në emrat e listuar, është edhe ai i ish-kryeministrit shqiptar, Sali Berisha i cili para pak kohësh u shpall non-grata nga DASH me akuzën se kishte shpërdoruar detyrën e tij për korrupsion.

Krahas emrit të ish-kryeministrit Sali Berisha janë edhe emrat e familjarëve të tij, bashkëshortja e tij, fëmijët e tij, Shkëlzen dhe Argita Berisha dhe gjithashtu dhëndri i tij Jamarbër Malltezi.

Përmbajtja e Raportit:

(A) Zyrtarët e qeverive të huaja dhe anëtarët e tyre të ngushtë të familjes për të cilët Sekretari i Shtetit ka informacion të besueshëm janë përfshirë, drejtpërdrejt ose tërthorazi, në korrupsion të rëndësishëm, përfshirë korrupsionin në lidhje me nxjerrjen e burimeve natyrore, ose një shkelje të rëndë të të drejtave të njeriut , duke përfshirë ndalimin e gabuar të stafit të punësuar në vend të një misioni diplomatik të Shteteve të Bashkuara ose një qytetari ose shtetasi të Shteteve të Bashkuara, nuk do të ketë të drejtë për hyrje në Shtetet e Bashkuara.

(B) Sekretari gjithashtu do të caktojë ose identifikojë publikisht ose privatisht zyrtarët e qeverive të huaja dhe anëtarët e tyre të ngushtë të familjes për të cilët Sekretari ka informacione të tilla të besueshme pa marrë parasysh nëse individi ka aplikuar për vizë.

(2) Përjashtim. – Individët nuk do të jenë të papërshtatshëm për hyrje në Shtetet e Bashkuara sipas paragrafit (1) nëse një hyrje e tillë do të çonte më tej në objektivat e zbatimit të ligjit të Shteteve të Bashkuara ose është e nevojshme për të lejuar Shtetet e Bashkuara të përmbushin detyrimet e tyre sipas Kombeve të Bashkuara Marrëveshja e Shtabit: Me kusht që asgjë në paragrafin (1) të mos interpretohet si derogim nga detyrimet e Qeverisë së Shteteve të Bashkuara sipas marrëveshjeve ndërkombëtare të zbatueshme.

(3) Heqja dorë. –Sekretari mund të heqë dorë nga aplikimi i paragrafit (1) nëse Sekretari përcakton se heqja dorë do t’i shërbente një interesi kombëtar bindës ose se rrethanat të cilat e bënë individin të ishte i papranueshëm kanë ndryshuar mjaftueshëm.

(4) Raport. – Jo më vonë se 30 ditë pas miratimit të këtij Akti, dhe çdo 90 ditë pas kësaj deri më 30 Shtator 2021, Sekretari i Shtetit do të paraqesë një raport, duke përfshirë një shtojcë të klasifikuar nëse është e nevojshme, në komitetet e duhura të Kongresit dhe komitetet gjyqësore që përshkruajnë informacionin në lidhje me korrupsionin ose shkeljen e të drejtave të njeriut në lidhje me secilin nga individët e gjetur të papërshtatshëm në 12 muajt e mëparshëm në përputhje me paragrafin (1) (A) si dhe individët që Sekretari caktoi ose identifikoi në bazë të paragrafi (1) (B), ose kush do të ishte i papërshtatshëm, por për zbatimin e paragrafit (2), një listë të çdo heqjeje të dhënë sipas paragrafit (3), dhe arsyetimin për çdo heqje dorë.

(5) Postimi i raportit. – Çdo pjesë e paklasifikuar e raportit e kërkuar sipas paragrafit (4) do të postohet në faqen e internetit të Departamentit të Shtetit.

(6) Sqarim. –Për qëllimet e paragrafëve (1), (4) dhe (5), të dhënat e Departamentit të Shtetit dhe të zyrave diplomatike dhe konsullore të Shteteve të Bashkuara që kanë të bëjnë me lëshimin ose refuzimin e vizave ose lejeve për të hyrë në Shtetet e Bashkuara nuk do të konsiderohet konfidenciale. /albeu.com/


Shtuar 8.10.2021 11:47