Pleqërim me dinjitet?! Të moshuarve në Shqipëri u mungojnë rreth 17000 lekë për të plotësuar nevojat

Krizat prekin më të dobëtit. Pensionistët hynë në këtë kategori. Në Shqipëri jetojnë rreth 665 mijë të tillë. Ata përbëjnë 23 për qind të popullsisë totale.

Nisur nga një përllogarite me bazë përgjigjet e tyre, një çifti pensionistësh i duhen 48 mijë lekë për të përballuar nevojat e një muaji. Nga ana tjetër, po ky çift merr mesatarisht 31464 lekë nëse jeton në qytet. Pra, për të pleqëruar me dinjitet, një çifti të moshuarish i mungojnë së paku 16563 lek.

Nisur nga rritja e çmimit të produkteve të konsumit, por edhe rreziku i shtrenjtimit të energjisë elektrike, misioni i Fondit Monetar Ndërkombëtar i sugjeroi qeverisë që të marrë masa për t’i ardhur në ndihmë kësaj kategorie.

Për studiuesen e ekonomisë, Teuta Nunaj, ndërhyrja e qeverisë duhet kryer duke marrë parasysh këta faktorë: “Duhet parë nëse e ardhura mbulon nivelin minimal të jetesës, pa marrë në konsideratë se sa do të jetë mbështetja që kanë nga familjarët e tyre. Gjeja e parë është indeksimi ose rritja e këtyre pensioneve dhe më pas mbështetja financiare”.

Sipas përcaktimeve të Institutit të Statistikave, një pensionist konsiderohet i varfër, nëse pagesa mujore është më pak se gjysma e pagës mesatare në shkallë vendi. Paga mesatare në vitin 2020 ishte 54,951 lekë, ndërsa pensioni mesatar në qytet ishte 15,732 lekë. Pensioni mesatar është aktualisht 57% e gjysmës së pagës mesatare, duke e klasifikuar pjesën dërrmuese të pensionistëve në normën e varfërisë.(A2)