Mësime që burrat i mësojnë shumë vonë në jetë

Është shumë e zakonshme që burrat të kalojnë nëpër jetë pa pushuar për të reflektuar vërtet se cilat vlera, marrëdhënie dhe qëllime e bëjnë një jetë të mirëjetuar. Të kapur duke ndjekur karrierën, paratë, statusin ose duke lundruar çdo ditë pa qëllim, shumë nuk ndalen së pyeturi thellë nëse jeta e tyre përputhet me atë që ka më shumë rëndësi derisa të godasë dhimbja ose krizat. Megjithatë, duke u vetë-ekzaminuar më herët, burrat mund të ridrejtojnë energjinë drejt shtyllave thelbësore për rritjen dhe përmbushjen e qëndrueshme.


Shtuar 8.12.2023 21:43