MEDIUMS/ Festivali i Teatrit Bashkëkohor sjell në Tiranë artiste, trupa teatrore, kuratore festivalesh e kritike kombëtare e ndërkombëtare

Klaus Masrtini, “Takimi” i 20-vjeçarit Shqiptar me Pasolinin dhe historia e emigraimit të prindërve të tij

MEDIUMS, Festivali i Teatrit Bashkëkohor sjell në Tiranë artiste, trupa teatrore, kuratore festivalesh e kritike kombëtare  e ndërkombëtare

‘Të prezantoj Shqipërinë’ nga Klaus Martini, është shfaqja e parë e MEDIUMS,  Festivali i Teatrit Bashkëkohor në Tiranë. Është një monolog i përbërë nga histori autobiografike, fragmente nga shkrimet e Pasolinit dhe ripunime autoriale.

‘Të prezantoj Shqipërinë’ tregon takimin mes një djali njëzet vjeçar i emigrantëve shqiptarë dhe ‘The Dream of a Thing’ nga Pier Paolo Pasolini,  një korrespondencë imagjinare që e çon atë të tregojë historinë e migrimit të prindërve të tij, legjendat të përcjella nga gjyshërit, vallet dhe ceremonitë që i japin ritëm jetës së botës fshatare.

Iliri ripunon kështu, pak nga pak, ndjenjën e përkatësisë me origjinën e tij, duke e gjetur veten në fjalët e një shkrimtari të madh. ‘Të prezantoj Shqipërinë’ e shoqëron shikuesin përmes një sërë situatash pasqyre. Nga njëra anë është Friuli i Pasolinit. Nga ana tjetër, është Shqipëria e Ilirit, alter egoja transparente e Klaus Martinit, e cila rrjedh nga gjetja e Pasolinit në atdheun e nënës së tij, shtytja për t’u gjetur me radhë në një botë nga e cila ishte ndarë fëmijë, duke e harruar dhe duke e censuruar. për të ruajtur mundësinë e një integrimi të ri dhe të ndryshëm.

Kush është Klaus Martini

Klaus Martini, u lind në Shqipëri dhe u rrit në Itali midis Umbria dhe Friuli-Venezia Giulia. Në vitin 2018 ai u diplomua për aktrim në  Akademinë Qytetare të Arteve Dramatike. Ai punon në prodhime të ndryshme të CSS Teatro stable d’innovazione del FVG: Vanja in città me regji të Rita Maffei, Mi vedi? drejtuar nga Guillermo Pisanì, Labirinti i Orfeut me regji të Rita Maffei. Ai gjithashtu luan rolet kryesore në La Morteana nga Pier Paolo Pasolini me regji të Massimo Somaglino.  Një tjetër projekt i drejtuar nga Nicoletta Oscuro dhe Hugo Samek, Delegati me regji të Alessio Nardin. Në vitin 2021, monologu i tij ‘Të prezantoj Shqipërinë’, autor dhe interpretues i të cilit është, fitoi çmimin MittelYoung 2021 në Mittelfest. Në vitin 2023 turneu vazhdoi në më shumë se dhjetë vende evropiane, të ftuar në festivale prestigjioze duke përfshirë MESS në Sarajevë, BITEF në Beograd dhe Festivalin e Teatrit Maribor.

Rreth MEDIUMS

Festivali i Teatrit Bashkëkohor në Tiranë (MEDIUMS), është një ngjarje kulturore që mbledh artiste trupa teatrore, kuratore festivalesh  e kritike ndërkombëtare  e kombëtare  në Tiranë.

Mungesa e një festivali të tillë, ka sjellë vështirësi në bashkëpunime ndërkombëtare, krijimin e një netëorku dhe rreziku i moszhvillimit  e mosnjohjes me tendencën bashkëkohore në botë nga vetë artistët e për rrjedhojë edhe të publikut të Tiranës..

Kryeqyteti meriton të ketë një ngjarje të tillë artistike avaguard, e cila synon të vendosë Tiranën në kalendarin e eventeve më të rëndësishme artistike në nivel ndërkombëtar.

Kjo platformë synon të rrisë ndërgjegjësimin dhe interesin për artin teatror në Tiranë përmes shfaqjeve bashkëkohore ndërkombëtare, të nxisë dialog professional, të edukojë audiencën në nivel artistik dhe estetik.

1.Promovimi i artit dhe kulturës teatrore në Tiranë dhe në nivel ndërkombëtar.

2.Zgjerimi i audiences së teatrit përmes platformës.

3.Të nxisë bashkëpunimin dhe shkëmbimin kulturor mes artistëve dhe trupave të teatrit nga vendet e ndryshme.

4.Të vendosi Tiranën në kalendarin e eventeve më të rëndësishme teatrore bashkëkohore.

5.Realizmin e edicionit të parë të një festivali të teatrit bashkëkohor.

6.Promovimi i turizmit kulturor në kryeqytet përmes artistëve të shquar të teatrit ndërkombëtar.

Kjo ngjarje artistike, synon të kthehet në një iniciativë vjetore, duke vendosur Tiranën dhe Shqipërinë çdo vit në dinamikat e artit bashkëkohor. Impakti afatgjatë do të vërehet në rritjen e target grupeve të synuar. Afatgjatë ky projekt synon të rrisë numrin e personave që do të angazhohen, duke ofruar më shumë vende pune për artistët e rinj dhe për qytetarët artdashës Gjithashtu si njësi matësese e qëndrueshmërisë të këtij projekti do të jetë edhe rritja e numrit të shfaqjeve përgjatë viteve pasuese.